INTEGRITETSMEDDELANDE

Gällande datum: 29 mars 2019

Mediabrands Worldwide, Inc. (”Mediabrands” eller ”IPG Mediabrands”) respekterar dina frågor om integritet.  Detta integritetsmeddelande beskriver typer av information som samlas in via IPG Mediabrands (”vi, vår eller oss”) webbplats (på www.ipgmediabrands.com) (”Webbplats”) och genom reklamservice förmedlad av dess division Mediabrands Data & Technology (”MBD&T”).  Detta meddelande beskriver också hur sådan information används, delas med andra, sparas och skyddas, och hur personer kan kontakta oss angående våra skyddsrutiner och för att utöva sina rättigheter.

 

Informationsinsamling och användning

 

Personlig information du förser oss med genom vår Webbplats.

Vi får samla in och spara personuppgifter som du väljer att frivilligt förse oss med när du mejlar oss genom att klicka på våra e-posthyperlänkar på vår Webbplats.  Vi använder informationen du förser oss med för att svara på din begäran eller fråga.

 

Information som vi samlar in automatiskt.

Genom de tjänster som erbjuds av MBD&T: MBD&T levererar specialiserad analysservice och verktyg som hjälper till att göra online-reklam mer relevant och för reklamleverans och rapporteringsservice, såsom publikupptäckt, mätnings- och aktiveringsförmågor, kampanjresultatsanalyser och skapande och granskning av digitala publikdata, sociala media-insyn och publikinsyn. Genom att leverera sina tjänster, mottager MBD&T personuppgifter om kunder i pseudonymform.  Data i pseudonymform är information från vilken särdrag har blivit ersatta med en pseudonym (ett värde som inte tillåter individen att bli direkt identifierad).

MBD&T ges tillstånd att köpa demografisk- och beteendeinformation i pseudonymform från tredje part (t ex dataförsäljare) för att hjälpa klienter att erbjuda online-reklam till sina befintliga kunder eller till konsumenter som har speciella demografiska eller beteendemässiga särdrag liknande klientens befintliga kunder. Sådana tredje parter är ansvariga för att avgöra den lagliga grunden för hur data behandlas enligt gällande lag.  Data med demografisk och beteendeinformation skickas till en tredje part-tjänsteleverantör, vilken håller informationen å MBD&Ts vägnar, och som matchar data med personuppgifter som klienter skickar om sina kunder till tredje parts server.  Tredje part-värden skickar slumpvis utvalda unika identifierare som matchar konsumenter till MBD&T (”MBD&T ID:s”), tillsammans med viss information om sammanhanget.  Till exempel genom att gruppera MBD&Ts ID:n i nuvarande ägare av en klients produkt och de som inte är det.

MBD&T matchar MBD&Ts ID:n med demografiska och beteendedata för att värdera och bygga upp publiksegment och skapa en bättre uppsättning av MBD&Ts ID:n.  Dessa publiksegment kommer att användas för att leverera relevant reklam, skräddarsydd för konsumenters intressen, för att göra rekommendationer och för att analysera användare.  MBD&T skickar sedan de förbättrade MBD&T ID:na till tredje part-värden som konverterar dessa till identitetsmarkörer som skickas till teknologipartners (såsom reklamdistributörer, medieföretag, reklambyråer och reklamsponsorer) för att stödja online-reklam.

MBD&T mottager även personuppgifter i pseudonymformat som relaterar till konsumenter hos affärspartners (t ex reklam-servrar och plattformar för åtkomst) för att tillåta MBD&T att förstå konsumenters engagemang med online-reklam (om de tittade på den eller klickade på den) eller andra relevanta interaktioner (t ex köpta produkter), för att underlätta att mäta och rapportera om digitala kampanjer som körs av klienter.

 

Genom vår egen Webbplats: Vi är engagerade för att göra din online-upplevelse på vår Webbplats informativ och relevant.  För att uppnå detta samlar vi in information automatiskt när du besöker vår Webbplats, såsom din enhets IP-adress, domännamn, olika identifikationer som tillhör din enhet, enhets- och operativsystemstyp och kännetecken, webbläsarens kännetecken, klickflödesdata, refererande URL:er, dina interaktioner med Webbplatsen (såsom besökta webbsidor, länkar du klickar på och artiklar du använder) och datum och tider för Webbplats-besöken.  Genom att samla in den här informationen lär vi oss hur vi på bästa sätt kan skräddarsy den här Webbplatsen för våra besökare.

Vi samlar in information på olika automatiska sätt, enligt beskrivning nedan.

 

Cookies och Web Beacons.

En ”cookie” är en textfil som webbplatser skickar till en besökares dator eller annan internet-uppkopplad enhet för att unikt identifiera besökarens webbläsare eller för att förvara information eller inställningar i webbläsaren.  En ”web beacon”, även kallad ”internet tag”, ”pixel tag” eller ”genomskinlig GIF”, sammanlänkar webbsidor till webbservrar och deras cookies och kan användas för att överföra information som är insamlad via cookies tillbaka till en webbserver. Vi och vår tredje parts tjänsteleverantörer kan komma att använda beacons eller pixels i e-post för att hjälpa oss att följa svarsfrekvens, identifiera när våra mejl är öppnade eller vidarebefordrade, och för andra ändamål som är angivna nedan.

Dessa teknologier hjälper oss att (1) komma ihåg din information så att du inte behöver ange den igen; (2) följa och förstå hur du använder och interagerar med Webbplatsen; (3) skräddarsy Webbplatsen efter dina preferenser; (4) mäta användbarheten hos Webbplatsen; (5) förstå hur effektiv vår kommunikation är; och (6) på andra sätt behandla och förbättra hur Webbplatsen fungerar.

Så långt gällande lag kräver, kommer vi att erhålla ditt samtycke innan vi placerar cookies eller liknande teknologi på din dator. Du kan justera dina inställningar för cookies när som helst genom att klicka här.  Dessutom kan du stoppa vissa typer av cookies från att laddas ner på din dator genom att välja lämplig inställning för din webbläsare. De flesta webbläsare visar hur du slutar att acceptera nya cookies, hur du blir informerad när du får en ny cookie och hur du tar bort existerande cookies. Du kan lära dig hur du gör med din egen webbläsare genom att klicka på ”hjälp” i din läsares meny eller genom att besöka www.allaboutcookies.ellerg. Webbplatsen är inte utformad för att svara på ”do not track”-signaler mottagna från webbläsare.  Var god observera att utan cookies eller andra automatiska verktyg så kanske du inte kan använda alla funktioner på Webbplatsen.

 

Webbanalys-tjänster från tredje part

Vi använder webbanalys-tjänster från tredje part på vår Webbplats, såsom Google Analytics. Google Analytics använder teknologier såsom cookies för att samla in statistik från webbplatser och för att hjälpa till att analysera hur användare använder vår Webbplats.  Informationen som en cookie samlar in om din användning av vår Webbplats (såsom din IP-adress, besökt URL, datum och tid sidan sågs) kommer att bli överförd och förvarad av Google på servrar i Förenta Staterna.  Google kommer att använda den här informationen för att övervaka din användning av Webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplats-aktivitet för webbplatsoperatörer och leverera andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning.  Google kan överföra den här informationen till tredje part när så erfordras av lagen, eller när sådan tredje part behandlar information å Googles vägnar.  För mer information om Googles integritetspolicy när det gäller Google Analytics, var god läs http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.  Du kan välja att stänga av Google Analytics genom att besöka https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en=GB.

 

Delning av information

Vi säljer eller avslöjar inte personuppgifter som vi samlar in om dig, förutom så som beskrivs här eller på annat sätt förklarats för dig vid tiden då personuppgiften samlades in.

Vi kan dela information vi fått av våra besökare till Mediabrands Webbplats med våra tjänsteleverantörer som utför tjänster å våra vägnar, såsom server för den här Webbplatsen eller dataanalyser, enligt syftena angivna i det här integritetsmeddelandet.  Vi tillåter inte våra tjänsteleverantörer att använda eller avslöja information utom då det är nödvändigt för att utföra tjänster å våra vägnar eller uppfylla lagkrav.

Vi kan dela information som samlats in automatiskt genom tjänster från MBD&T med våra klienter efter hantering av rapporteringsskäl, för att köra insikter och analyser, att hjälpa klienter förstå hur deras varumärke uppfattas av konsumenter och ge råd till klienter om mediaplanering.  Vi kan även dela sådan information med våra affiliates för att genomföra analyser, eller med våra teknologipartners (såsom reklamdistributörer och mediaföretag) för att leverera relevanta annonser skräddarsydda efter individers intressen.

Dessutom kan vi komma att dela information om dig enligt lag, regler om rättsprocesser (såsom domstolsbeslut eller stämningsansökan), som svar på begäran från polismyndighet eller andra myndighetsutövare, för att skydda eller försvara våra lagliga rättigheter, eller för att undersöka, förebygga eller agera mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, eller brott mot våra användarregler som gäller för användandet av vår Webbplats eller annan gällande policy.  Vi förbehåller oss även rätten att överföra personuppgifter som vi har om dig i händelse av att vi säljer eller överför hela eller delar av våra affärstillgångar (inklusive i händelse av omorganisation, upplösning eller likvidering).

 

Säkerhet

Informationens säkerhet är viktig för oss, och vi vidtar fortfarande vissa administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder och steg för att skydda de personuppgifter vi eventuellt samlar in.  Eftersom internet rent generellt är öppet, kan vi dock inte garantera att kommunikationen mellan dig och oss eller informationen sparad på vår Webbplats är absolut säker.

 

Länkar till andra webbplatser

Mediabrands Webbplats kan erbjuda länkar till andra webbplatser för din bekvämlighets skull och för information.  Dessa webbplatser kan fungera oberoende av oss.  Länkade platser kan ha sina egna integritetsmeddelanden eller policyer, vilka vi verkligen rekommenderar att du läser igenom för att bättre förstå deras rutiner för att samla in, använda och dela personuppgifter.  Vi är inte ansvariga för innehållet i länkade webbplatser, hur dessa används, eller för dessa webbplatsers integritetsbehandling.

 

Barn

Vår Webbplats är inte avsedd för barn, och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från eller kommunicerar med barn under 16 år.  Dessutom är denna Webbplats inte avsedd för omyndiga personer, och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från omyndiga personer.  Om du märker att ditt barn, eller ett barn vilket du tar hand om, eller en person som på annat sätt är oförmögen att lämna medgivande har gett oss information utan förälders eller vårdnadshavares medgivande, så var god kontakta oss enligt nedan.

 

Dataöverföring

Vi kan överföra personuppgifter som vi samlar in om dig till mottagare (inklusive våra dotterbolag och affiliates, och tredje part-tjänsteleverantörer) i andra länder än de i vilka informationen ursprungligen var insamlad.  Dessa länder kanske inte har samma dataskyddslagar som landet där du ursprungligen lämnade informationen.  När vi överför din information till andra länder kommer vi att skydda informationen såsom det beskrivs i det här integritetsmeddelandet.

 

När det gäller överföring av personuppgifter till USA: Om du befinner dig inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), Storbritannien (”UK”) eller i Schweiz, är Mediabrands certifierat enligt EU-USA respektive Schweiz-USA Privacy Shields ramverk utvecklat av amerikanska Handelsdepartementet, och Europakommissionen och den schweiziska Federala dataskydds- och informationskommissionen, gällande överföring av personuppgifter från EES, UK och Schweiz till USA. Klicka här  för att se vår EU/Schweiz-USA Privacy Shield integritetspolicy.

 

Dina rättigheter och valmöjligheter

Vi erbjuder dig vissa val i samband med de personuppgifter som vi samlar in om dig, såsom hur vi kommunicerar med dig. För att uppdatera dina preferenser eller för att lämna in en begäran kontaktar du oss enligt vad som står i ”Hur du kontaktar oss”-delen i det här integritetsmeddelandet. Dessutom kan du när som helst be oss att inte skicka marknadsföringskommunikation till dig via e-post, genom att klicka på länken ”sluta prenumerera” som är inkluderad i de marknadsföringsmejl som du mottar från oss, eller genom att kontakta oss som indikerat nedan.

 

Beroende på vilken lag som gäller, har du rätt att (1) begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig, (2) begära att vi uppdaterar, korrigerar, ändrar, raderar eller begränsar informationen, eller (3) utnyttja din rätt till dataflyttbarhet, genom att kontakta oss enligt nedan. Beroende på var du befinner dig kan du ha rätt att överklaga till överinseende myndighet om du inte är nöjd med vårt svar. Där lagen så tillåter, kan du dra tillbaka ett tidigare medgivande till oss eller protestera när som helst mot behandlingen av dina personuppgifter på goda grunder som har att göra med din speciella situation, och vi kommer att applicera dina preferenser i framtida databehandlingar. För att ytterligare skydda din integritet och bibehålla säkerhet kan vi vidta åtgärder för att bekräfta din identitet innan vi ger dig tillgång till dina uppgifter. Beroende på vad gällande lag medger kan det utgå en kostnad innan vi ger dig en kopia av eventuella personuppgifter som vi har från dig.

 

Övriga online-tjänster och tredje part-funktioner

Webbplatsen kan tillhandahålla länkar till andra online-tjänster och webbplatser för din bekvämlighets skull och för information, och kan inkludera tredje part-funktioner såsom appar, verktyg, widgets och insticksprogram (t ex, knappar för Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn). Dessa tjänster, webbplatser, och tredje part-funktioner kan fungera separat från oss. Integritetsbehandlingen hos dessa tredje parter, inklusive detaljer om information som de eventuellt samlar in om dig, styrs av innehållet i deras integritetsmeddelanden, vilka vi varmt rekommenderar att du ser över. I den utsträckning en länkad online-tjänst eller tredje part-funktion inte ägs eller kontrolleras av oss, är Mediabrands inte ansvariga för dessa informationsrutiner från tredje part.

 

Behållande av personuppgifter

I den utsträckning gällande lag tillåter, behåller vi personuppgifter som vi samlar in om dig så länge som (1) det är nödvändigt för de syften för vilka vi samlade in dem, enligt vad som anges i detta integritetsmeddelande, eller (2) om vi har en annan laglig rätt att behålla uppgifterna utöver den tidsperiod som är nödvändig för det ursprungliga ändamål som informationen samlades in.

 

Kontakta oss

För att uppdatera dina val, uppdatera eller korrigera din information, lämna in en begäran, ställa frågor till oss om det här integritetsmeddelandet eller utöva andra tillämpliga rättigheter, var god mejla oss på contact@mbww.com eller skriv till oss på:

 

USA

 

IPG Mediabrands

100 West 33rd Street

9th Floor

New York, NY 10001

Attn: Chief Data Strategist

 

 

Ändringar i detta integritetsmeddelande.

Vi förbehåller oss rätten att då och då ändra eller lägga till text i detta integritetsmeddelande, och kommer då att lägga upp eventuella ändringar på den här Webbplatsen.  Vi kommer att ange längst ner på integritetsmeddelandet när det senast uppdaterades.  Vi rekommenderar dig att kolla ofta för att se den senaste versionen.