Om Oss

VILKA VI ÄR

Låt oss först tala om vad vi inte är.

Vi är inte ett nätverk som är begränsat av vår storlek, föråldrade procedurer eller vår struktur. Vi är inte för stolta eller diversifierade för att inte se den enorma se kraften av samarbete  – vi uppmuntrar det. Vi är inte nöjda med att upprätthålla status quo eftersom vi redan planerar för morgondagens utmaningar och innovationer.

Vi är IPG Mediabrands, ett nytt världsomspännande byrånätverk med dynamisk marknadsföring som grund.

Vi är 8 500 marknadsförings-, kommunikations-, medie och teknologispecialister i över 130 länder. Vi är en mångsidig grupp av innovatörer, tekniker, designers, forskare, musiker, strateger, köpare, tänkare, planerare och matematiker som är engagerade i att bygga nya kommunikationslösningar för världens främsta varumärken.

Vi är dynamiska, ansvarstagande och entreprenörer.

 

VAD VI TROR PÅ

Vårt nätverk är förenat med en gemensam filosofi som vi kallar “Dynamic By Design”. Dynamic By Design är mycket mer än bara en positionering, det beskriver vårt genuina åtagande och engagemang för våra kunder, partners och gentemot varandra, att tänka och arbeta annorlunda.

Det gör oss snabbfotade, förändringsbenägna och frigör oss från bördorna av gamla sätt att tänka och möjliggör för oss att se nya möjligheter.

Det bryter ner barriärer, bygger en enda integrerad verksamhet där kommunikation och samarbete är en naturlig och grundläggande del av vårt arbete.

Det driver på frågor och utelämnar en “set and forget” mentalitet och välkomnar såväl anpassning som innovation.

Det hjälper våra kunder att växa, tillför erfarenhet och kunskap samt skapar förbättrade resultat varje gång.